Mantila Cup 2018 – informace

PARKOVÁNÍ – V OBJEKTU UNIVERZITNÍHO KAMPUSU U ZÁVODNÍ HALY – JE MOŽNOST VJEZDU PŘÍMO DO OBJEKTU ZA 50Kč na celý den (pozor pokud byste autem vyjížděli ven a vraceli se, musí se zaplatit za vjezd znovu) – automat nevrací – musíte mít nachystáno přesně 50Kč…
šatny – všechny kluby budou mít označené své šatny, prosím nezamykejte ale skříňky v šatně, abychom nehledaly po ukončení závodu kdo si nedopatřením odvezl klíče po celé ČR….
 
vstup do haly trenéři a gymnastky pouze v přezutí!!!!!!!!
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!vstup z hlediště po schůdkách do tělocvičny, bude pro diváky uzavřen, mohou projít pouze rozhodčí a pořadatelé a ve výjimečných případech trenéři….(u vstupu je totiž zabudovaná hudba a mohl by nastat problém, že by mohla při cvičení hudba přeskočit, kdyby se tam stále lidé pohybovaly….)
 
druhá rozcvičovací hala – přímo v objektu jsem zajistila, kvůli velkému počtu závodnic ještě jednu tělocvičnu s kobercem 12x12m, kterou mohou závodnice, které nezávodí hned dopoledne na rozcvičení využít od 9-12h…..pak bude tv obsazena a nebude ji moct využít…..
 
pro rozhodčí v době pauzy je zajištěn oběd + pro 1 trenéra za oddíl…v místnosti, kde proběhne ranní porada
 
prosím v případě jakékoliv změny ve startovní listině, ihned mě informujte a stejně tak především u rozhodčích – v tuto chvíli je nás přesně na dva panely, což by bylo vynikající….a závod by tak měl jistě hladký průběh…
 
děkuji a těšíme se na Vás….
 
 
Soňa Kleinerová
za oddíl SK MG MANTILA Brno